yönetim

yönetim

Politika, Anahtar Performans Endeksi, KPI Yönetimi, Çevre Politikası, 6S Yönetimi

yönetim
yönetim

Geann ISO 9001 sertifikası, IECEx sertifikasını geçti. Endüstriyel ortamın değişmesiyle karşı karşıya kalan Geann, fabrika yönetimini güçlendiriyor. Verimliliğimizi artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve çevremizi korumak için fabrikamızda KPI yönetim sistemi ve 6S yönetimini yürütüyoruz.

Bizim sözümüz:
1. çevre düzenleme ile yerine getirmek ve ulusal eko politikası ile karşılamak.
2. işleme yöntemi ve maliyet azaltmak ve kirliliği önlemek.
3. Geri dönüşümü uygulamak ve sürdürülebilirliğini sürdürmek.
4. Sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak.

Çevre bilincinin yükselmesi nedeniyle, dünyadaki hükümetler sürekli olarak çevre düzenlemeleri geliştirmiştir. Geann çevremizi korumak ve ROHS ve WEE gibi uluslararası kısıtlayıcı madde düzenlemelerine uymak için yeşil bir tedarik zinciri oluşturdu. Tedarikçilerimizle büyümeye ve çevremizi koruma sorumluluğunu üstlenmeye çalışıyoruz.

Basın bülteni