Chứng chỉ

Chứng nhận phụ kiện hệ thống ống nước

Chứng chỉ

NSF61-9, NSF372, CUPC, ASME A112.18.1, CSA B125.1, WRAS, ACS, DVGW, KTW, W270, WATERMARK

Geann Industrial Co., Ltd.đã được chứng nhận ISO 9001 cho Hệ thống quản lý chất lượng.Geann Industrial Co., Ltd.có chứng chỉ Toàn cầu trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống ống nước. Các sản phẩm củaGeann Industrial Co., Ltd.đã được chứng nhận bởi NSF, IAPMO, WRAS, ACS, DVGW và WATERMARK.
 
Với kinh nghiệm về các chứng chỉ trên toàn thế giới,Geann Industrial Co., Ltd.đang hỗ trợ khách hàng của chúng tôi mở rộng các sản phẩm được chứng nhận trên Thị trường Toàn cầu.

Thông cáo báo chí