Ban quản lý

Ban quản lý

Ban quản lý

Chính sách, Chỉ số hiệu suất chính, Quản lý KPI, Chính sách Môi trường, Quản lý 6S

Ban quản lý
Ban quản lý

Geann đã đạt chứng chỉ ISO 9001, chứng nhận IECEx. Trước sự thay đổi của môi trường công nghiệp, Geann tăng cường quản lý nhà máy. Chúng tôi thực hiện hệ thống quản lý KPI ​​và quản lý 6S trong nhà máy của chúng tôi để nâng cao hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường của chúng tôi.
 
Lời hứa của chúng tôi:
1. Tuân thủ các quy định về môi trường & đáp ứng chính sách sinh thái quốc gia.
2. Giảm chi phí và phương pháp xử lý và ngăn ngừa ô nhiễm.
3. Để thực hiện tái chế và duy trì tính bền vững.
4. Để cải tiến liên tục & đảm bảo phát triển bền vững.
 
Do ý thức về môi trường được nâng cao, các chính phủ trên thế giới đã liên tục phát triển các quy định về môi trường. Geann đã thiết lập một chuỗi cung ứng xanh để bảo vệ môi trường của chúng ta và tuân thủ quy định về chất hạn chế quốc tế, chẳng hạn như ROHS và WEE. Chúng tôi cố gắng phát triển cùng với các nhà cung cấp của mình và thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của chúng tôi.

Thông cáo báo chí