Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển

R & D, Bằng sáng chế toàn cầu, Xử lý sự cố, Giải quyết vấn đề, Tư vấn

Nghiên cứu và phát triển
Nghiên cứu và phát triển

Geann Industrial Co., Ltd.có Đội ngũ kỹ thuật để giải quyết vấn đề và tìm ra các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Với hơn 35 năm kinh nghiệm về Hệ thống ống nước và Hộp đựng vòi bằng gốm,Geann Industrial Co., Ltd.sẽ là đối tác tốt nhất của bạn về Kinh doanh hệ thống ống nước.
 
VàGeann Industrial Co., Ltd.đã áp dụng các bằng sáng chế toàn cầu để bảo vệ các thiết kế của chúng tôi trên toàn thế giới. Nó sẽ giúp các đối tác của chúng tôi được bảo vệ theo các bằng sáng chế của chúng tôi.

Thông cáo báo chí