Thiết bị

Máy tiện CNC

Thiết bị

Máy CNC, Máy tiện, Trung tâm gia công, Dây chuyền lắp ráp tự động

Máy tiện CNC
Máy tiện CNC

Geann Industrial Co., Ltd.có máy tiện CNC chính xác để cung cấp các thành phần gia công chất lượng cao. VàGeann Industrial Co., Ltd.cũng có máy lắp ráp tự động để sản xuất Hộp mực vòi gốm. Để kiểm soát chất lượng,Geann Industrial Co., Ltd.có Máy chiếu, Máy đo độ cứng, Máy đo độ nhám để kiểm soát và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Thông cáo báo chí