Máy CNC, Máy tiện, Trung tâm gia công, Dây chuyền lắp ráp tự động | Nhà sản xuất ống nước đồng thương mại với van gốm | Geann

Máy tiện CNC | Nhà sản xuất van đôi đồng/gốm | Geann

Thiết bị

Máy CNC, Máy tiện, Trung tâm gia công, Dây chuyền lắp ráp tự động

Máy tiện CNC
Máy tiện CNC

Geann Industrial Co., Ltd. có các máy tiện CNC chính xác để cung cấp các thành phần gia công chất lượng cao. Và Geann Industrial Co., Ltd. cũng có máy lắp ráp tự động cho việc sản xuất Ống nước gốm. Đối với Kiểm soát chất lượng, Geann Industrial Co., Ltd. có Máy chiếu, Máy đo độ cứng, Máy đo độ nhám để kiểm soát và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Thông cáo báo chí