Hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 9001-2018, Quản lý kiểm soát chất lượng, Kiểm tra | Nhà sản xuất ống nước đồng thương mại với van gốm | Geann

Kiểm soát chất lượng | Nhà sản xuất van đôi đồng/gốm | Geann

Kiểm soát chất lượng

Hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 9001-2018, Quản lý kiểm soát chất lượng, Kiểm tra

Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng

Geann Industrial Co., Ltd. có Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Với kinh nghiệm kiểm soát chất lượng trong hơn 40 năm, Geann Industrial Co., Ltd. hiểu rõ về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho tất cả khách hàng của chúng tôi. Dưới hệ thống chất lượng nghiêm ngặt, quy trình kiểm tra hoàn hảo và quy trình kiểm tra tiêu chuẩn là những yếu tố quan trọng của Geann Industrial Co., Ltd. để duy trì sản phẩm chất lượng cao.
 
Geann Industrial Co., Ltd. bảo vệ chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đến quá trình lắp ráp cuối cùng. Geann Industrial Co., Ltd. sử dụng máy phân tích phổ để kiểm tra thành phần hóa học của nguyên liệu đầu vào; và Geann Industrial Co., Ltd. sử dụng máy đo độ cứng, máy đo độ nhám để kiểm soát đĩa gốm chất lượng cao.
 
Đối với việc lắp ráp cuối cùng, Geann Industrial Co., Ltd. kiểm tra 100% trên mỗi ống nước vòi gốm; và mỗi ống nước vòi gốm đều có mã theo dõi để chịu trách nhiệm về chất lượng của chúng tôi.

Thông cáo báo chí