NSF61-9, NSF372, CUPC, ASME A112.18.1, CSA B125.1, WRAS, ACS, DVGW, KTW, W270, WATERMARK | Nhà sản xuất ống nước đồng thương mại với van gốm | Geann

Chứng chỉ Phụ kiện ống nước | Nhà sản xuất van đôi đồng/gốm | Geann

Chứng chỉ

NSF61-9, NSF372, CUPC, ASME A112.18.1, CSA B125.1, WRAS, ACS, DVGW, KTW, W270, WATERMARK

Geann Industrial Co., Ltd. đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 về Hệ thống Quản lý Chất lượng. Geann Industrial Co., Ltd. có các chứng nhận toàn cầu trong lĩnh vực phụ kiện cấp nước. Sản phẩm của Geann Industrial Co., Ltd. đã được chứng nhận bởi NSF, IAPMO, WRAS, ACS, DVGW và WATERMARK.
 
Với kinh nghiệm trong các chứng chỉ trên toàn cầu, Geann Industrial Co., Ltd. đang hỗ trợ khách hàng của chúng tôi mở rộng các sản phẩm được chứng nhận trên thị trường toàn cầu.

Thông cáo báo chí