Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

NSF61-9, NSF372, CUPC, ASME A112.18.1, CSA B125.1, WRAS, ACS, DVGW, KTW, W270, WATERMARK

Chứng nhận hệ thống ống nước
Chứng nhận hệ thống ống nước

Geann Industrial Co., Ltd. đã được chứng nhận bởi ISO 9001 cho Hệ thống quản lý chất lượng. Geann Industrial Co., Ltd. có chứng nhận toàn cầu trong lĩnh vực lắp ống nước. Các sản phẩm của Geann Industrial Co., Ltd. đã được chứng nhận bởi NSF, IAPMO, WRAS, ACS, DVGW và WATERMARK.

Với kinh nghiệm về các chứng chỉ trên toàn thế giới, Geann Industrial Co., Ltd. đang hỗ trợ khách hàng của chúng tôi mở rộng các sản phẩm được chứng nhận trên Thị trường Toàn cầu.

Thông cáo báo chí