Nghiên cứu và phát triển, Bằng sáng chế toàn cầu, Khắc phục sự cố, Giải quyết vấn đề, Tư vấn | Nhà sản xuất ống nước đồng thương mại với van gốm | Geann

Nghiên cứu và phát triển | Nhà sản xuất van đôi đồng/gốm | Geann

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển, Bằng sáng chế toàn cầu, Khắc phục sự cố, Giải quyết vấn đề, Tư vấn

Nghiên cứu và phát triển
Nghiên cứu và phát triển

Geann Industrial Co., Ltd. có Đội kỹ thuật để giải quyết vấn đề và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ống nước và Bộ van gốm, Geann Industrial Co., Ltd. sẽ là đối tác tốt nhất của bạn trong kinh doanh Ống nước.
 
Và Geann Industrial Co., Ltd. đã đăng ký bằng sáng chế toàn cầu để bảo vệ thiết kế của chúng tôi trong khu vực toàn cầu. Điều này sẽ giúp đối tác của chúng tôi được bảo vệ dưới sự bảo hộ của các bằng sáng chế của chúng tôi.

Thông cáo báo chí