Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

ISO 9001-2018, Hệ thống kiểm soát chất lượng, Quản lý kiểm soát chất lượng, Kiểm tra

Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng

Geann Industrial Co., Ltd. có Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Với kinh nghiệm kiểm soát chất lượng hơn 20 năm, Geann Industrial Co., Ltd.biết rõ về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Theo hệ thống chất lượng nghiêm ngặt, quy trình kiểm tra hoàn hảo và quy trình kiểm tra tiêu chuẩn là những yếu tố quan trọng củaGeann Industrial Co., Ltd. để giữ các sản phẩm chất lượng cao.

Geann Industrial Co., Ltd. bảo vệ chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu thô đến lắp ráp cuối cùng. Geann Industrial Co., Ltd.sử dụng Quang phổ kế để kiểm tra thành phần hóa học trên nguyên liệu đầu vào; vàGeann Industrial Co., Ltd.sử dụng Hardness Tester, Roughness Tester để kiểm soát đĩa sứ chất lượng cao.


Để lắp ráp cuối cùng,Geann Industrial Co., Ltd.kiểm tra 100% trên mọi hộp mực vòi gốm; và mỗi hộp mực vòi gốm đều có mã truy xuất trách nhiệm chất lượng của chúng tôi.

Thông cáo báo chí